Friday, 12 August 2011

Telefonen

ringde på denna sida av Atlanten.
Jag svarar och hör en röst säga - Hej, det är Pappa!

No comments:

Post a Comment